Στο έργο SmartOliveGrove θα συμμετέχουν η εταιρεία NEUROPUBLIC (συντονιστής φορέας του έργου), το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του τμήματος ΔΕΑΠΤ του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΠ), καθώς και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί Μεσολογγίου Ναυπακτίας και Καινούργιου Τριχωνίδας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι θα φιλοξενήσουν τους πιλοτικούς ελαιώνες.

Η NEUROPUBLIC (NP) είναι μια καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής (με 90+ υπαλλήλους) με εξειδίκευση σε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων που οικοδομούνται σε αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους (Cloud computing), και εστιάζουν στην Ευφυή Γεωργία και τη Γεωργία γενικότερα.

Η NP έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό έργων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. (Horizon 2020, LIFE, FP7, FP6, όπως τα DataBio, IoF2020, SmartAgriHubs, LIFE GAIA Sense, LASIE κλπ.), έργων χρηματοδοτούμενων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) όπως τα Euro-VO Registry & RAWDAR. Η NP είναι μέλος διεθνών δικτύων όπως το AIOTI, το BDVA, το EARSC και η Farm Europe και συμμετέχει ενεργά στις ομάδες εργασίας τους που ασχολούνται με την ευφυή γεωργία.

Η NP ανέπτυξε το πληροφοριακό σύστημα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό και αποδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών σε πληροφόρηση κάθε φορέα συνεταιριστικού και ιδιωτικού στο χώρο της αγροτικής οικονομίας. Το 2013 η NP ξεκίνησε το έργο Ευφυούς Γεωργίας gaiasense (www.gaiasense.gr), αποσκοπώντας στην παροχή συμβουλών νέας γενιάς στους αγρότες. Η NP σχεδίασε και ανέπτυξε τους τηλεμετρικούς σταθμούς gaiatron, για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων. Χρησιμοποιώντας παραμέτρους που προέρχονται από το δίκτυο περιβαλλοντικών αισθητήρων, ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο στην υποδομή νέφους της NP υποστηρίζει το μηχανισμό λήψης αποφάσεων για τις καθημερινές καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών, με μία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση μέσω υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας.

ΕΦΠ: Το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του τμήματος ΔΕΑΠΤ του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΠ), ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί σημαντικό ερευνητικό κέντρο όχι μόνο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Έχει σημαντική ερευνητική προσπάθεια με εστίαση στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών δυναμένων στην αριστοποίηση χρήσης νερού και λιπασμάτων στις διάφορες καλλιέργειες. Το εργαστήριο απέκτησε, κυρίως μέσω της συμμετοχής του σε αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, σημαντική ερευνητική υποδομή και εξοπλισμό προς εκπλήρωση των ερευνητικών του στόχων.

ΑΣΜΝ: Ο ΑΣΜΝ έχει μία παράδοση περισσότερων από 80 χρόνων στην περιοχή. Έχει υιοθετήσει μία απόλυτα σύγχρονη αντίληψη για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας που περιλαμβάνει παραγωγικές δραστηριότητες για προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της, σύγχρονο εξοπλισμό με σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, υιοθέτηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων με όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις και κυρίως στελέχωση με εξαίρετο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό.

Οι κύριες δραστηριότητες του Α.Σ. είναι συγκέντρωση – εμπορία των βασικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή (ελιά, αραβόσιτος, βαμβάκι,  σιτάρι,  καπνός, κλπ) καθώς και η εμπορία σπόρων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού, μηχανημάτων, φυτοφαρμάκων και γενικώς πάσης φύσεως γεωργικών εφοδίων με 10 υποκαταστήματα.

Επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας επιτραπέζιων ελιών (καλαμών) και ελαιόλαδου «εξαιρετικό παρθένο» με την επωνυμία ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΓΗ καθώς και σύνθετων ζωοτροφών με την επωνυμία ΑΙΤΩΛΙΑ. Τέλος από τα τέλη του 2015 λειτουργεί και η μονάδα μικροσυσκευασίας ελιάς σε γυάλινους και μεταλλικούς περιέκτες.

Τα τελευταία χρόνια ο Συνεταιρισμός έχει προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής, με ταυτόχρονη επέκταση των αποθηκευτικών χώρων και κατασκευή νέου κτηρίου με νέα γραμμή παραγωγής μικροσυσκευασίας στο εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας Καλαμών ‘’Αιτωλική Γη’’. Η επόμενη μεγάλη επένδυση ήταν η παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά), παραγωγής 0.5MW, τα οποία εγκαταστάθηκαν στις στέγες των βιομηχανικών και κτιριακών της εγκαταστάσεων και η μεγαλύτερη επένδυση ήταν η κατασκευή του εργοστασίου παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών ‘’Αιτωλία’’, το οποίο προσφέρει στους κτηνοτρόφους ποιοτικές τροφές, απορροφώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων πρώτων υλών της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας προστιθέμενη αξία στους παραγωγούς.

Μέσα στο πλαίσιο του Α.Σ. λειτουργούν διαφορετικές ομάδες παραγωγών, όπως ομάδα παραγωγών ακατέργαστου Καπνού και Οργάνωση Ελαιουργικού φορέα ΟΕΦ.

ΑΣΚ: Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου Νομού Αιτωλοακαρνανίας (όπως είναι η πλήρης ονομασία του) προήλθε από την ενοποίηση το 1990 του Γ.Π.Σ. Καινούργιου «Η Χρυσοχεριά» (έτος ίδρυσης 1919) και του Γ.Π.Σ. Καπνοπαραγωγών Καινούργιου – Βλοχού (έτος ίδρυσης 1933). Σήμερα έχει 405 εγγεγραμμένα μέλη.

Από το 2014 ο Α.Σ. Καινούργιου ασχολείται με το εμπόριο βρώσιμης ελιάς, παρεμβαίνοντας, στα πλαίσια του δυνατού, στη διαμόρφωση των τιμών προς όφελος των παραγωγών. Το 2014, επίσης, άμεσα συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (Δ.Ο.ΕΠ.ΕΛ.). Το 2015 δημιουργήθηκε μέσω του Συνεταιρισμού Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς.

Από το 2017 λειτουργεί στον Συνεταιρισμό Κ.Ε.Α. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών), στο οποίο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μπορούν πληροφορηθούν για τα Σχέδια Βελτίωσης, να υποβάλλουν αιτήσεις για την επιστροφή Φ.Π.Α. να κάνουν Δηλώσεις Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) κλπ.

Ο Α.Σ. Καινούργιου στη μακρόχρονη πορεία του στέκεται αρωγός στους παραγωγούς της περιοχής που δέχθηκαν ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα με την κατάργηση της καπνοκαλλιέργειας και προχώρησαν σε αναδιάρθρωση της καλλιέργειας μετατρέποντας, στην πλειονότητά τους, τα καπνοχώραφα σε ελαιώνες.

Ο Α.Σ. Καινούργιου θέλει και μπορεί να παρεμβαίνει στις τιμές πώλησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητάς τους με ενημέρωση από έμπειρους γεωπόνους και γενικά στην προσφορά σύγχρονων υπηρεσιών προς τους παραγωγούς της περιοχής. Ο τελικός στόχος του Α.Σ. είναι, μέσω των παρεμβάσεών του, η μείωση του κόστους παραγωγής προϊόντων και η βελτίωση της ποιότητάς τους. Παράλληλα, συνεχίζει να παράγει κοινωνικό έργο βοηθώντας ποικιλοτρόπως την τοπική κοινωνία.