Το SmartOliveGrove είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από τη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣTON ΤΟΜΕA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3, “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ” του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 που σκοπεύει να καλύψει την ανάγκη διεξαγωγής έρευνας για την εισαγωγή νέων καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνολογία και εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της Αγροδιατροφής. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία καθιστά εφικτή την επίτευξη παράλληλων στόχων, της παραγωγής ενός ανταγωνιστικού προϊόντος με περιβαλλοντικά οφέλη από την μείωση των εισροών στο χωράφι. Η ενίσχυση της δυναμικότητας των γεωργικών επιχειρήσεων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας που κατέχουν σημαντικό ποσοστό παραγωγής αλλά και αριθμού μονάδων επεξεργασίας & μεταποίησης της ελιάς, θα αναδείξει τα τοπικά προϊόντα ελιάς και ταυτόχρονα θα αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αύξησης της εξωστρέφειας σε νέες αγορές εσωτερικού, αλλά και διεθνείς αγορές.

Ως αντικείμενο του το έργο SmartOliveGrove έχει την υιοθέτηση βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών με την αξιοποίηση τεχνικών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια της ελιάς. Η βελτιστοποίηση αφορά την διαχείριση των εισροών που θα έχει ως τελικό όφελος την επιθυμητή μείωση του κόστους παραγωγής της καλλιέργειας, αλλά και βελτίωση της ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς. Οι τεχνικές ευφυούς γεωργίας αφορούν την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων στους τομείς φυτοπροστασίας και άρδευσης, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των περιοχών των συγκεκριμένων ελαιώνων.

Στόχος του SmartOliveGrove είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση τεχνικών Ευφυούς Γεωργίας, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής από την παράλληλη μείωση των εισροών, να βελτιωθεί η ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς από τη μείωση των υπολειμμάτων αγροχημικών και να αναβαθμισθεί το περιβάλλον από την ορθολογική χρήση φυσικών πόρων.