Συντονιστής του έργου
Νικόλαος Μαριάνος
NEUROPUBLIC Α.Ε.
Μεθώνης 6, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς
Τ +302104101010 | F +302104101013
n_marianos@neuropublic.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Δρ. Άγγελος Πατάκας

Πανεπιστήμιο Πατρών