ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

Το SmartOliveGrove (Κωδικός Έργου: ΔΕΡ6-0021056) είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣTON ΤΟΜΕA ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3, “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ”.

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

 • Δημιουργία συστήματος Ευφυούς Γεωργίας

  Το έργο SmartOliveGrove στοχεύει στην Ανάπτυξη Επιστημονικά Τεκμηριωμένης Μεθοδολογίας Ευφυούς Γεωργίας στη διαχείριση καλλιέργειας της επιτραπέζιας ελιάς.

  Η Μεθοδολογία ανάπτυξης του συστήματος Ευφυούς Γεωργίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων για τον

  • προσδιορισμό των αρδευτικών αναγκών &
  • υπολογισμό της πίεσης προσβολής ασθενειών
 • Υποστηρικτική υπηρεσία στις αποφάσεις του Γεωργικού Συμβούλου

  Η δημιουργία εξειδικευμένων συμβουλών για τη διαχείριση των εισροών και των καλλιεργητικών πρακτικών στους ελαιώνες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελιάς ως δένδρο και της περιοχής εγκατάστασης του ελαιώνα θα επιτρέψει την Παροχή συμβουλών με απώτερους στόχους τη βελτιστοποίηση χρήσης νερού & Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

 • Μείωση κόστους καλλιέργειας & βελτίωση ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς

  Η ορθολογική διαχείριση των εισροών έχει ως στόχο την μείωση του κόστους της καλλιέργειας της ελιάς, αλλά και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της. Ταυτόχρονα θα συμβάλλει και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της καλλιέργειας.